Niezapłacona faktura, dochodzenie wierzytelności, windykacja należności


Opublikowano oZawsze windykację należności rozpoczynamy od analizy stosunku prawnego z którego roszczenie wynika (zwykle jakiegoś rodzaju umowa). Jeśli podejmiemy stałą współpracę w zakresie windykacji należności i obsługi prawnej, bez dodatkowych opłat przeprowadzimy audyt dokumentów Państwa firmy od których zależą możliwości windykowania należności. Zaproponujemy zmiany, których celem będzie łatwiejsze dochodzenie wierzytelności, w tym zabezpieczenie interesów Państwa firmy i umożoiwienie efektywniejszego wykorzystania potencjału, jakim Państwa przedsiębiorstwo dysponuje.

Jesteśmy kancelarią prawniczą, a nie firmą windykacyjną, dlatego na sprawy egzekucji należności patrzymy szeroko, również z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa naszego klienta. Jeśli widzimy, że umowa, z której Państwo korzystacie nie dość dobrze zabezpiecza Państwa interesy, będziemy zawsze sugerowali zmianę jej postanowień, tak, by na przyszłość, albo uniknąć trudnych procesów, albo ułatwić sobie procedurę windykacji.

Jeżeli zdarzyła się w Państwa działalności jakaś wystawiona i niezapłacona faktura lub jeżeli stale pojawiają się problemy z nierzetelnymi kontrahentami, polecamy Państwu nasze usługi. Zapraszamy do naszej siedziby: ul.Ostrowskiego 7, Wrocław. Windykacja prowadzona przez nas dotyczy jednak nie tylko klientów z okolic Wrocławia. Świadczymy z powodzeniem usługi firmom, których siedzibą jest Ełk, Mikołów, Szczecin czy Warszawa. Windykacja teraz będzie dla Ciebie prostsza, niezależnie od tego gdzie prowadzisz swoją firmę.


Radosław Owczarkowski

Komentarze: Bądź pierwszy