Firma

biuro-LEGESerwis LEGEPLUS.pl prowadzony jest przez kancelarię prawną LEGE Obsługa Prawna Sp. z o.o. z Wrocławia. Naszym celem jest świadczenie najwyższej jakości usług prawnych dla firm z sektora MSP. Do tego celu wykorzystujemy narzędzia internetowe zapewniające komfortową komunikację i wymianę dokumentów na terenie całej Polski, przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad etyki zawodowej oraz przy zachowaniu pełnej poufności.

Jesteśmy zespołem prawników z szerokim zakresem doświadczeń. Od kilkunastu lat koncentrujemy się na rozwiązywaniu praktycznych problemów prawnych z jakimi zgłaszają się do nas przedsiębiorcy działający w różnych branżach na terenie całej Polski. Pomagamy firmom zadłużonym, które często nie ze swojej winy, lecz na skutek zatorów płatniczych straciły płynność finansową. Pomagamy także firmom, które stają przed dylematem, w jaki sposób odzyskać należne im pieniądze za niezapłaconą fakturę. Pomagamy przedsiębiorcom na starcie ich kariery, ale także współpracujemy z firmami o ugruntowanej pozycji rynkowej.

Obsługujemy m.in. przedsiębiorców z branży:

  • deweloperskiej,

  • budowlanej,

  • transportowej,

  • IT, w tym SEO oraz IPS,

  • e-comerce,

  • produkcyjnej,

  • medycznej,

  • oświatowej.

W kancelarii pracują specjaliści z różnych dziedzin prawa, radcowie prawni i adwokaci, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiają znajomość prawa w tym orzecznictwa sądów powszechnych.

W wielu sprawach, z którymi przedsiębiorcy do nas się zwracają oferujemy gotowe rozwiązania, wypracowane przez nas w ciągu wielu lat praktyki zawodowej. Wypracowanych schematów nie trzymamy się jednak kurczowo, zawsze gotowi jesteśmy na przyjmowanie spraw nowych, nietypowych, wiążących się z wyjątkową sytuacją przedsiębiorcy lub z jego kreatywnym podejściem do prowadzonego przez niego biznesu.

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług oferujemy naszym klientom dostęp do panelu klienta, gdzie mogą zapoznać się z aktualnym stanem zleconych nam spraw. Dodatkowo oferujemy możliwość przeprowadzenia wideokonfrencji z prawnikiem.